Reishin Dojo Aikido underviser på folkeskoler

Reishin Dojo Aikido underviser med stor succes på folkeskoler med "Aikido Skole Projekt"

Skoleprojekt besøg på Rudolf-Steiner Skolen i Odense

Sensei Victor Merea gradueret til 6. dan

Sensei Victor Merea gradueret til 6. dan